تولید کننده حرفه ای در مقیاس بزرگ مخزن آب

20+ سال سابقه تولید
گواهی

گواهی

گزارش تست پنل مخزن آب FRP

گزارش تست پنل مخزن آب FRP

گزارش تست مخزن آب فولادی گالوانیزه
گزارش تست مخزن آب فولادی گالوانیزه 2

گزارش تست مخزن آب فولادی گالوانیزه

مخزن آب ترکیبی (2)
مخزن آب ترکیبی (1)

مخزن آب ترکیبی

گزارش تست مخزن روغن مینا

گزارش تست مخزن روغن مینا

ISO9001_012
ISO9001_015
ISO9001_014
ISO9001_013